cennik

  • spotkanie diagnostyczne / wstępna konsultacja (50 min) – 180 zł
  • sesja psychoterapii indywidualnej  (50 minut) – 170 zł
  • sesja terapii par (50 minut) – 200 zł
  • sesja rodzinna (tylko pełnoletni członkowie rodziny – 60 minut) – 300 zł
  • sesja superwizji indywidualnej (50 minut) – 190 zł
  • superwizja szkoleniowa (III etap szkolenia PARPA) – 70 h – 1750 zł (jedno spotkanie 10 x 45 minut – 250 zł)
  • wszystkie rodzaje terapii (poza sesją rodzinną), na życzenie pacjenta lub w związku z sytuacją epidemiczną, mogą odbywać się także w formie zdalnej (do uzgodnienia na jakiej platformie – Skype, Zoom, Messenger).

Odwołanie spotkania terapeutycznego, przez klienta w dniu tego spotkania lub opuszczenie go bez powiadomienia, jest równoznaczne z jego opłaceniem w pełnej kwocie.