o mnie

Jestem psychoterapeutką pracującą w podejściu integracyjnym, zakorzenionym w nurcie humanstyczno – egzystencjalnym.
Ukończyłam Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Szkołę Psychoterapii Ośrodka Intra.
Uczestniczyłam i nadal uczestniczę w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii.
Legitymuję się certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (nr 277), jestem wpisana na listę osób uprawnionych do prowadzenia superwizji PARPA, mam także certyfikat superwizora RSPU (nr 18).
Pracuję pod stałą superwizją.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień (PTPU) oraz Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (RSPU)

Energię do pracy czerpię z podróży i kultury – chodzę do teatru, opery, cenię dobry kabaret.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam i zdobywam:

Od czerwca 2016 do czerwca 2018
Komisja Egzaminacyjna Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach programu szkolenia specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień – członkini komisji nr 3

Od listopada 2012 do grudnia 2017
Studium Terapii Uzależnień – Polsko-Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o., współautor programu, kierownik merytoryczny, wykładowca w ramach szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień akredytowanego przez PARPA

Od 2006
STEP – szkolenie, terapia, edukacja, poradnictwo (własna firma) – prowadzenie terapii indywidualnej i terapii par (DDA i osoby uzależnione z trwałą abstynencją, lęki, zaburzenia nastroju, kryzysy życiowe, żałoba),

Wrzesień – grudzień 2011
ZZ „Budowlani” i Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – przygotowanie, przeprowadzenie i nadzór merytoryczny warsztatów konstruktywnej komunikacji (6 grup po 16 h – 96 h) i warsztatów zachowań asertywnych (6 grup po 20 h – 120 h) w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Fundamenty Dialogu – Rozwój świadomości prawnej, znajomości otoczenia instytucjonalnego biznesu i umiejętności negocjacyjnych liderów związkowych drogą do rozwoju dialogu społecznego”

Maj 2010 – luty 2011
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka (koordynator projektu) – szkolenie (wykłady, warsztaty, opracowanie skryptu) i superwizja terapeutów białoruskich w obszarze pracy terapeutycznej z DDA w ramach projektu „Kompetentna pomoc współuzależnionym – wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Polski i Niemiec” realizowanego jako Program Partnerstwa Transgranicznego finansowany ze środków Funduszu Norweskiego.

Wrzesień – grudzień 2008
Zespół Ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ds. Pomagania Osobom z Syndromem Dorosłego Dziecka Alkoholika – praca merytoryczna

sierpień 2004 – wrzesień 2012
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, ul. Rejonowa 28/30, Warszawa – Włochy, Kierownik – psychoterapeuta, praca z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA (psychoterapia indywidualna, grupowa, oraz terapia par, tworzenie programów psychoterapii, akceptacja przez PARPA autorskiego programu psychoterapii grupowej „DDA 26+”)

Wrzesień – listopad 2007
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych OPUS, Łódź – szkolenie liderów środowisk abstynenckich (dla woj. Świętokrzyskiego i Kujawsko – pomorskiego) w ramach ogólnopolskiego projektu (treningi umiejętności komunikacyjnych i warsztaty pracy z osoba uzależnioną)

2001 – 2004
Przychodnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Solec 30 a, Warszawa, specjalista psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia (psychoterapia indywidualna i grupowa z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA, realizacja autorskiego programu Oddziału Dziennego dla osób uzależnionych)

2001 – 2004
Stowarzyszenie „Rodzina i Trzeźwość”, Warszawa – Prezes (nadzór merytoryczny i organizacja ponadpodstawowego programu psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA)

2001 – 2003
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – terapeuta (psychoterapia grupowa i indywidualna dla bezdomnych alkoholików)

2000 – 2001
Ośrodek Profilaktyczno – Terapeutyczny „Petra” – terapeuta (psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych na wszystkich poziomach zaawansowania)

1991 – 1993
Międzynarodowa Szkoła Menedżerów sp. z o.o., Warszawa – organizator szkoleń.