Psychoterapia

Psychoterapia dla osób, które identyfikują się jako DDA

DDA (potoczna, choć stygmatyzująca nazwa to Dorosłe Dziecko Alkoholika) to osoba, która dorastała w rodzinie, w której jedno z rodziców lub oboje nadużywali alkoholu lub wprowadzali do życia rodzinnego inny rodzaj destrukcji jak przemoc, hazard, choroba psychiczna, narkotyki i in. Przyjęło się używać określenia DDDD (Dorosłe Dziecko Domu Dysfunkcyjnego) dla innych niż uzależnienie od alkoholu dysfunkcji rodziny. To, co działo się w domu rodzinnym, mogło spowodować specyficzny rodzaj przystosowania się do trudnej sytuacji i z dzieciństwa w formie strategii radzenia sobie w różnych sferach, przenieść się w życie dorosłe.

Osoby takie mogą borykać się z:

• brakiem zaufania do ludzi,

• lękiem przed bliskością,

• skłonnościami do uzależnień i zachowań kompulsywnych,

• tendencją do wchodzenia w niszczące związki,

• nadmierną kontrolą,

• wycofaniem i bezradnością,

• braniem na siebie zadań ponad siły,

• brakiem umiejętności sprzeciwu i obrony siebie,

• trudnościami w budowaniu autorytetów.

Metaforyczny opis DDA stanowi “Bajka o dziecku wojowniku”.

PSYCHOTERAPIA DLA DDA pomaga w rozwiązaniu problemów mogących mieć swój początek w tzw. alkoholowym dzieciństwie. Jej celem jest odreagowanie emocji związanych z trudnymi wspomnieniami w taki sposób, aby było to bezpieczne i korygowało wcześniejsze doświadczenia. Psychoterapia ma umożliwić uczestnikowi dotarcie do własnych potrzeb, przekonań i emocji, które stanowią problem i rozpoczęcie pracy nad zmianą i rozwiązaniem problemów.

PROPOZYCJA STEP – PSYCHOTERAPIA

Indywidualna prowadzona w formie 50 minutowych spotkań raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, w zależności od potrzeb i możliwości klienta.

Czas kontraktu terapeutycznego od pół do półtora roku.

Możliwość poprowadzenia terapii par (małżeńskiej / partnerskiej).

Metody integracyjne zakorzenione w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym z elementami hipnozy ericksonowskiej.