publikacje

2020

“Potencjał różnorodności” wspólnie z Agnieszką Kolano – (o trudnościach i potencjale prowadzenia superwizjii w zróżnicowanych zespołach terapeutycznych) – w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 2, marzec 2020

“Progi i bariery” – (o tym, co powstrzymuje osoby uzależnione od podjęcia terapii) – w “Świat Problemów”, lipiec – sierpień 2020

“Kultura współuzależnienia” – (próba krytycznej weryfikacji koncepcji i praktyki pomagania kobietom nazywanym współuzależnionymi) –  w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 6, grudzień 2020

2019

“Wietrzenie magazynów” – (refleksje o aktualności lub jej braku teorii i praktyki terapii uzależnienia i współuzależnienia) – w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 4, lipiec 2019

“Pomóc przede wszystkim sobie” – wywiad przeprowadzony przez Katarzynę Kuleszę poszerzający rozumienie sytuacji osobistej i pomagania osobom współuzależnionym) –  w “Świat Problemów”, październik 2019

2018

“Rodzicielstwo według nieprawidłowego wzorca” – (opis postaw wobec rodzicielstwa u osób, które wyrastały w rodzinie z problemem alkoholowym) – w “Świat Problemów”, wrzesień 2018

“Pomiędzy starym a nowym – kilka refleksji na temat kondycji zawodu…” – w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 6, grudzień 2018

2017

“Równe traktowanie a psychoterapia uzależnień” – w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 1, luty 2017

“Szufladki i Etykiety” – (opis postaw i tendencji terapeutów do uproszczenia rozumienia pacjenta jako niekorzystnego zjawiska w terapii uzależnień) – w „Świat Problemów”, grudzień 2017

2016

„Rola matki a współuzależnienie” (próba sklasyfikowania postaw macierzyńskich i ich wpływu na rozwój dziecka kobiet tzw. współuzależnionych) – w „Świat Problemów”, marzec 2016

„Ona i on – uzależniona para” (opis przypadków par, w których oboje partnerzy są uzależnieni od alkoholu) – w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 3, maj 2016

2015

„Współuzależnienie -jak przetrwać w rodzinie z osobą uzależnioną” broszura wydana pod patronatem PARPA przez Wydawnictwo Edukacyjne Remedium i Fundację ETOH, ISBN: 978-83- 64000-26- 3

„Pułapki władzy, czyli o tym, kto „rządzi” w relacji terapeutycznej” (rozważania dotyczące relacji terapeutycznej) – w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 1, styczeń 2015

„Pułapki terapeutyczne, czyli na co należy uważać, pracując z DDA” (opis trudności w pracy z DDA) – w „Świat Problemów”, luty 2015

„Żeby nie przeinwestować” (tekst o pracy z duchowością z osobami uzależnionymi) – w „Świat Problemów”, sierpień 2015

„Opór w odpowiedzi” (artykuł o zachowaniach i postawach terapeutów, które mogą wywoływać obronne reakcje pacjentów) – w „Świat Problemów”, grudzień 2015

2014

„Uzależnienie w pakiecie” (opis przypadków kobiet, które w wyniku współuzależnienia same się uzależniły od alkoholu lub leków) – w „Świat Problemów”, marzec 2014

„Dlaczego to takie trudne? Krótki przewodnik po trudnościach pacy z osobą współuzależnioną” – w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 3, maj 2014

„Picie się kończy – zaczynają się inne problemy” (artykuł o specyfice problemów osób współuzależnionych będących w związku z osobą uzależnioną utrzymującą abstynencję) – w „Świat Problemów”, lipiec 2014

2013

„Złość i lęk – dwa oblicza cierpienia” warsztat terapeutyczny jako przykład oferty after care (opis pracy z absolwentami psychoterapii grupowej dla DDA) – w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 6, listopad 2013

Pomaganie ma sens” wywiad przeprowadzony przez Tadeusza Pulcyna, Świat Problemów”, wrzesień 2013

Różne drogi, podobny cel” ( różnice i podobieństwa w filozofii AA i terapii uzależnienia od alkoholu), Świat Problemów”, sierpień 2013

W obronie niezadowolenia” (tekst komentujący i odnoszący do praktyki terapeutycznej wyniki badań Jana Chodkiewicza na temat DDA), w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 2, czerwiec 2013

W kręgu stereotypów i destrukcji” (o problemach w obszarze seksualności kobiet uzależnionych od alkoholu), Świat Problemów”, kwiecień 2013

Kobiety, wino i… tabletki” (opis specyfiki pracy z kobietami uzależnionymi krzyżowo – od alkoholu i leków), Świat Problemów”, marzec 2013

2012

Podejście humanistyczno – egzystencjalne – co wnosi w leczenie uzależnień?”, „Świat Problemów”, wrzesień 2012

Kryzys w rodzinie – pierwszy krok ku trzeźwości?” „Świat Problemów”, lipiec 2012

Uzależnienie w posagu czyli o niektórych aspektach terapii osób uzależnionych – dorosłych dzieci uzależnionych rodziców”, „Świat Problemów”, luty 2012

2011

Kim jest moja matka?” (etapy zmian w postrzeganiu własnej matki w procesie terapii DDA), „Świat Problemów”, maj 2011

Matka w terapii” (różne aspekty pracy terapeutyczne z kobietami, którą są matkami), w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 4, sierpień 2011

Koło zamachowe” (opis doświadczenia współpracy z Białorusinami w ramach programu wymiany) w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 2, kwiecień 2011

Różnice niewidoczne gołym okiem” (opis doświadczenia współpracy z Białorusinami w ramach programu wymiany), „Świat Problemów”, marzec 2011

2010

Jak kompetentnie pomagać współuzależnionym – podsumowanie wymiany doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski” (współautorka – teksty: „Sylwetka pacjenta z syndromem DDA i krótki rys historyczny dotyczący ewolucji rozumienia osób z syndromem DDA i możliwości pomagania im”, „Możliwość autodiagnozy osób z syndromem DDA – przydatne materiały”, „Krótki opis przypadków osób zgłaszających się i uczestniczących w psychoterapii dla DDA -–specyficzne dla tej populacji aspekty terapeutyczne”, „Konkretne programy terapeutyczne”), wyd. Stowarzyszenie Edukacja i Nauka, 2010, ISBN 978-83-932367-0-1.

Było – nie minęło” (kontekst społeczny funkcjonowania trzeźwego alkoholika z długotrwałą abstynencją), w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 2, kwiecień 2010

Psychoterapia dla DDA – grupowo, indywidualnie, a może wcale?” Świat Problemów, czerwiec 2010.

2009

DDA – autoportret” (redakcja), Wydawnictwo Dywiz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-927703-2-9 (opowiadania osób, które mają za sobą terapię dla DDA)

Dzieciństwo bez dzieciństwa”, Wydawnictwo Dywiz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-927703-1-2, (próba usystematyzowania problemów DDA ze względu na strategię obraną wobec niezaspokojonych w dzieciństwie potrzeb)

2008

Ja – matka, ja – córka” (opis funkcjonowania osób po terapii współuzależnienia w psychoterapii grupowej dla DDA) w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 5, wrzesień 2008

Pierwszy krok to za mało”, Wydawnictwo Dywiz, Warszawa 2008, ISBN 978-83927703-0-5, (trzynaście opowiadań pomagających w trzeźwieniu)

Krzywda to wieś niedaleko Siedlec” cz. I i II (opis obserwacji i przebiegu terapii pacjentów DDA w kontekście ich stosunku do doznanej w dzieciństwie krzywdy) w „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 2 i  3, kwiecień i czerwiec 2008