szkolenia

Na zamówienie podmiotów publicznych i prywatnych, prowadzę szkolenia na tematy z obszaru psychoterapii uzależnień i  psychoterapii rodzin osób uzależnionych (DDA i współuzależnienie).

Kosz szkolenia i zakres godzinowy – do uzgodnienia

Przykładowe szkolenia:

„DDA- kim jest pacjent, którego tak nazywamy, jak go rozumieć, jak mu pomagać?” – 40 godzin dydaktycznych (wykład, warsztaty, case study, superwizja) dla:

 • Centrum Odwykowego w Warszawie (Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, przy ul. Jagiellońskiej 34 i Oddział Dzienny przy ul. Łokietka 11 a) – kwiecień 2018
 • Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi (uczestnikami byli terapeuci uzależnień z terenu województwa łódzkiego) – październik – grudzień 2017, wrzesień – grudzień 2019 – 4 grupy po 18 osób.

„Rola rejestratorki medycznej w budowaniu motywacji do leczenia pacjentów zgłaszających się do placówki terapii uzależnienia i współuzależnienia” – 8 h dydaktycznych (warsztat) dla rejestratorek Medycznych Centrum Odwykowego w Warszawie, kwiecień 2018

„Proces i procedura w psychoterapii grupowej dla DDA” (treść i forma szkolenia zatwierdzone przez PARPA) szkolenie (24 h dydaktyczne – 9 h zajęć teoretycznych i 15 h warsztatowych) – prowadzone dla:

 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Gdańsk, ul. Nowy Port – październik 2008
 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Pruszków – kwiecień, maj 2009
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Warszawa, ul. Elektoralna – czerwiec 2009.

Wykłady i warsztaty w ramach III i IV Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez KSTU w Osieczanach k/Myślenic

 • wykład z wykorzystaniem badań i obserwacji własnych „Świat wyobraźni DDA” – kwiecień 2008
 • wykład „Uzależnienie i DDA – podwójna diagnoza?” – kwiecień 2009
 • warsztat (2 x 4 h) – „Prawidłowa grupa – zaburzona grupa” – praca superwizyjna dla uczestników dotycząca osób z zaburzeniami osobowości w terapii grupowej – kwiecień 2009.

Superwizja szkoleniowa (III estap szkolenia PARPA):

Drodzy absolwenci STU (wszystkich kiedykolwiek akredytowanych przez PARPA), trwa rekrutacja do nowej grupy superwizyjnej, która rozpocznie się 30 października 2021.

SUPERWIZJA SZKOLENIOWA w ramach III etapu szkolenia PARPA.
nowej grupa superwizyjna płatna ze środków własnych uczestników. Początek 26 września, a terminy kolejnych ustalimy już z cała grupą.
Superwizja musi obejmować 70 h lekcyjnych i trwać minimum pół roku, stąd zazwyczaj organizuję ją w formie siedmiu dziesięciogodzinnych (godziny lekcyjne) spotkań, w soboty. Przy sześcioosobowej grupie, cena za jedno spotkanie będzie wynosić 250 zł (sześć osób, to maksymalna liczebność grupy określona przez PARPA). Tym samym koszt całej superwizji to, przy sześcioosobowej grupie, 1750 zł dla każdej osoby. Zazwyczaj superwizowani płacą w dniu spotkania za jedno spotkanie, ale można płacić za kilka lub za całość jednorazowo, do wyboru gotówką lub przelewem. Oczywiście wystawiam faktury.
Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu superwizji dla specjalisty, wymaga przedstawienia w ciągu półrocznej pracy, trzech procesów psychoterapii indywidualnej, w tym jednego osoby współuzależnionej, jednego osoby uzależnionej na etapie terapii pogłębionej. A także jednego procesu grupowego.
Instruktor musi zaprezentować trzy procesy pracy z osobą uzależnioną i jeden proces grupowy.
Prezentacja dotyczy bieżącej pracy, a więc żeby odbyć superwizję, trzeba mieć realnych pacjentów w bieżącym kontakcie.
Żeby zostać przyjętym do grupy trzeba mi przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkoły i status PARPA (nie musi być ważny!) w formie skanu lub zdjęcia pocztą elektroniczną.
Przyjmuję do grupy absolwentów wszystkich szkół akredytowanych przez PARPA.

Sesje superwizyjne będą się odbywały w Warszawie, w gabinecie (zakładka kontakt) lub on – line (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Zapraszam was serdecznie.

Aktualnie trwa rekrutacja na szkolenie:

Współuzależnienie – praktyka pomagania

SZKOLENIE :„DDA- kim jest pacjent, którego tak nazywamy, jak go rozumieć, jak mu pomagać?” – 40 godzin dydaktycznych (wykład, warsztaty, case study, superwizja)

szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 21 – 22 września (sobota – niedziela) i 19 – 20 października (sobota – niedziela) 2019.

Koszt szkolenia dla jednej osoby to 460 zł (koszty dydaktyczne – nocleg i wyżywienie uczestnicy organizują na własną rękę). Przewidziane zniżki dla absolwentów grup superwizyjnych organizowanych przez STEP.

Miejsce szkolenia to centrum konferencyjne w Centrum Warszawy.

Maksymalna liczebność grupy – 18 osób.

Prowadzenie – Joanna Wawerska – Kus

Na zamówienie podmiotów publicznych i prywatnych, prowadzę szkolenia na tematy z obszaru psychoterapii uzależnień i  psychoterapii rodzin osób uzależnionych (DDA i współuzależnienie).

Kosz szkolenia i zakres godzinowy – do uzgodnienia

Przykładowe szkolenia:

„DDA- kim jest pacjent, którego tak nazywamy, jak go rozumieć, jak mu pomagać?” – 40 godzin dydaktycznych (wykład, warsztaty, case study, superwizja) dla:

 • Centrum Odwykowego w Warszawie (Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, przy ul. Jagiellońskiej 34 i Oddział Dzienny przy ul. Łokietka 11 a) – kwiecień 2018
 • Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi (uczestnikami byli terapeuci uzależnień z terenu województwa łódzkiego) – październik – grudzień 2017, wrzesień – grudzień 2019 – 4 grupy po 18 osób.

„Rola rejestratorki medycznej w budowaniu motywacji do leczenia pacjentów zgłaszających się do placówki terapii uzależnienia i współuzależnienia” – 8 h dydaktycznych (warsztat) dla rejestratorek Medycznych Centrum Odwykowego w Warszawie, kwiecień 2018

„Proces i procedura w psychoterapii grupowej dla DDA” (treść i forma szkolenia zatwierdzone przez PARPA) szkolenie (24 h dydaktyczne – 9 h zajęć teoretycznych i 15 h warsztatowych) – prowadzone dla:

 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Gdańsk, ul. Nowy Port – październik 2008
 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Pruszków – kwiecień, maj 2009
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, Warszawa, ul. Elektoralna – czerwiec 2009.

Wykłady i warsztaty w ramach III i IV Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez KSTU w Osieczanach k/Myślenic

 • wykład z wykorzystaniem badań i obserwacji własnych „Świat wyobraźni DDA” – kwiecień 2008
 • wykład „Uzależnienie i DDA – podwójna diagnoza?” – kwiecień 2009
 • warsztat (2 x 4 h) – „Prawidłowa grupa – zaburzona grupa” – praca superwizyjna dla uczestników dotycząca osób z zaburzeniami osobowości w terapii grupowej – kwiecień 2009.